• pl
  • en
  • ch
Zespół Motion Trio wystapił podczas Prezentacji Europejskiego Centrum Solidarności w Parlamencie Europejskim.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Martin Schulz i Jerzy Buzek, obecny i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, komisarz UE Janusz Lewandowski, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, ambasador RP Artur Harazim oraz wielu eurodeputowanych z całej Europy.

Ekspozycja ECS zapowiada wystawę stałą poświęconą historii Solidarności oraz przemianom w Europie Środkowo Wschodniej i powstającą siedzibę przy placu Solidarności w Gdańsku. Fotografie i multimedia ukazują historię strajków 1980 roku i powstania Solidarności, zapoczątkowane tym wydarzeniem demokratyczne przemiany w całym bloku wschodnim oraz wnętrza nowego budynku.
Prezentacja ECS w Parlamencie Europejskim została przygotowana wspólnie z gdańskimi eurodeputowanymi Janem Kozłowskim i Jarosławem Wałęsą oraz organizatorami ECS: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Gdańsk, Samorządem Województwa Pomorskiego, przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza.