• pl
  • en
  • ch

WYGRYWAJKI / JOYTUNES (THE PACKAGE)

110,00 zł

pięć miniatur tanecznych na orkiestrę akordeonową
five dance miniatures for an accordion orchestra.

Pierwsza pozycja w naszym wydawnictwie skierowana do młodzieżowych orkiestr akordeonowych.
The first item in our publishing house which is addressed to youth accordion orchestras

1. "Fanfarki" "Little Fanfares" comp. Paweł Baranek
2. "Akordeolonez" "Accordiolonaise" comp. Janusz Wojtarowicz
3. "Bajanella" comp. Marcin Gałażyn
4. "Paweł i Gaweł" comp. Janusz Wojtarowicz
5. "Ostatni dzień w szkole" "The last day at school" comp. Marcin Gałażyn

partytura + głosy scores + voices

Prawykonanie cyklu "Wygrywajki - pięć miniatur tanecznych" z udziałem Motion Trio i orkiestry akordeonowej złożonej z uczniów szkół muzycznych z Czasławia i Wieliczki, miało miejsce podczas koncertu inaugurującego VI Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy "Motion Music Festiwal", 15 listopada 2018 roku w sali koncertowej Kampusu Wielickiego.

PRAWYKONANIE - VIDEO Z KONCERTU

The world premiere of the "Joytunes - five dance miniatures" with the participation of Motion Trio and an accordion orchestra composed of students of music schools from Czasław and Wieliczka, took place during the inaugural concert of the 6th National Accordion Competition "Motion Music Festival", on November 15, 2018 in the concert hall of the Wielicki Campus.

WORLD PREMIERE - CONCERT VIDEO

"Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"
"Publishing support obtained from the COVID-19 Counteracting Fund"