• pl
  • en
  • ch
Motion Trio nie współpracuje z agencją Asphalt Tango.

Współpracę z agencją Asphalt Tango zespół MT zakończył w 2007 roku i nie jest przez nią reprezentowany w żadnym zakresie.

Za organizację koncertów na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii odpowiada AKORDEONUS - management i wydawnictwo muzyczne promujące muzykę Motion Trio.