• pl
  • en
  • ch
Owacja na stojąco w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Dn. 22.05.2015 zespół Motion Trio oraz Orkiestra Filharmoników Szczecińskich pod batutą Radosława Labahua wystapili w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

W repertuarze koncertu "Motion Trio Symfonicznie" znalazły się kompozycje Janusza Wojtarowicza, Pawła Baranka, Motion Trio w orkiestracji Krzesimira Dębskiego oraz Marcela Chyrzyńskiego.

Zespół wykonał również TOCCATĘ BARBARO - utwór wybitnego moskiewskiego kompozytora i akordeonisty Wiaczesława Siemionowa - dykowany Motion Trio.

Koncert zakończył się owacją na stojąco