• pl
  • en
  • ch
Kraków
PL Poland
星期日, 11 July, 2021
19:00
Teatr Stu / Festiwal Muzyki Polskiej

Nie­dzie­la, 11. Lip­ca godz. 19.00 Te­atr Stu
Der­wid (Wi­told Lu­to­sław­ski): Pio­sen­ki ta­necz­ne

Elż­bie­ta Szmyt­ka - so­pran
Ja­nusz Woj­ta­ro­wicz - akor­de­on